[BIN: 1359]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Olav O. Bjørnemyr, Mo, Telemark .

1. Dalebu tener kje fe aano løn
hell fe a liti Kjærsti som va so skjøn.
-Eg kjenner'n Dalebu Jonsson. -
2. Aa Dalebu, D[alebu] still ditt svær
du maa hava liti Kjærsti du æ 'a vel vær.
Ekstra opplysninger