[BIN: 1357]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Signe og Turid Sandland, Skafså, Mo, Telemark .

1. Samsonen tener i kongjens gaar
han lokker kongjens syster de vene haar.
-So væl tore Samsonen bie. -
2. Han lokkar 'æ inkje mæ hus hell jor
han lokkar 'æ mæ si' fagre or.
Ekstra opplysninger