[BIN: 1348]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Ingebjørg Hardthol, Seljord, Telemark .

1. Dalebu ut gjenom dynnane sprang
han rudde den vegjen som førr ha vore trang.
-Kjenner du D[alebu] J[onsson]. -
2. D[alebu] ut gjenom vindue saag
han konn' kje sjaa dalen fe glavin so blaa.
3. Aa D[alebu] hoggje aa slett inkje lo
fe han sto i blo ivi sølvspente sko.
4. So kouper du deg 12 tonnur salt
so fær du salte de galtekjøt alt.
5. So kouper du deg 12 tonnur mæ gveite
so fær du kurven for bloe feite.
Ekstra opplysninger