[BIN: 1344]

Dalebu Jonson.
Samson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Joronn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Dalibu tener i kungens går
i vintranne tri å så eitt år.
-Eg kjenner 'en Dalibu Jonsson. -
2. Han tener inkji fyr ånno løn
hell fyr lite Kjersti ho æ so skjøn.
3. Høyr du lite K[jersti] eg talar ti de
lyster du av landi fygje mæ me.
4. Mig vektar fader å mig vektar moder
å mig vektar søster å yngste broder.
5. Lat dei vekte den vekte vi'
du sko fygje um du sjov vi'.
6. L[iti] K[jersti] ho samlar sitt gull i skrin
Dalebu salar gangaren sin.
7. D[alebu] ha en gangar bå liten å spak
han set 'a l[iti] K[jersti] uppå hass bak.
8. Då dei kom på vegjen fram
der møter dei en gamal'e mann.
9. Vælkomen Dalebu eg talar ti deg
å så de vivi du flyte mæ deg.
10. De æ' mi yngste syster
eg flyt hæna heim oto kløstri.
11. Du tar inkje l[iti] K[jersti] skyggje unde skinn
so væl kjenner eg ditt plomekinn.
12. So væl [kjenner eg ditt] gule hår
alt sea eg tente i din faders går.
13. Eg sko gjeve deg min røde gullring
vi du 'kje bera bo'i ti fa' i min.
14. Hav du sjov din røde gullring
eg sko 'kji ber' boi ti fai din.
15. Då dei kom seg litt lenger fram
då møter dei kungens liten smådreng.
16. Vælk[omen] D[alebu] eg talar ti de
å so de vivi du flyte mæ de.
17. De æ min yngste broder
eg hentar en hjem til min moder.
18. Du tar inkji l[iti] K[jersti] skyggje unde skau
eg kjenner so væl di' augo tvaug.
19. Eg sko gjeva deg mitt røde gullband
vi' du 'kji bera den boi fram..
20. Hav du sjov ditt røde gullband
eg sko bera den boe fram.
21. D[alebu] kom seg riand i går
D[alebu]'s moder uti fyr 'en står.
22. Vælkomen D[alebu] kjær sønnen min
å so de vivi du flyte mæ de.
23. Her site du kungen drikke mjø å vin
D[alebu] rie mæ dotte di.
24. Kungjen han blei so illi ivi or
den brone mjøen han spiller på gov.
25. Kungen han ropa ivi all sin by
de statt upp mine hommennar klæ dikkon i brynja ny.
26. Di klæ dikkon truji å inkji falskt
for D[alebu] de æ en hård'e hals.
27. Dei hommennane kom seg riand i går
å D[alebu]'s moder ho uti står.
28. Eg helsar deg D[alebu]'s moder eg talar ti de
hev du sett Dal[ebu] sonen din.
29. D[alebu] heve nyss lagt seg ti sengs
han agtar inkji noko bastogmenn.
30. Me æ inkji noko bastogkarar
eg tvilar at D[alebu] ska blive rannsaka.
31. Dei støytte på dynne mæ gnavel å spjut
æ du inni D[alebu] du tør se herud.
32. Upp reis hass kjærest ho va no 'kje falsk
ho sprette den brynja ikring hånoms hals.
33. D[alebu] seg igjenom vindauga såg
de æ so mange å me æ so få.
34. D[alebu] ut igjænom dynne sprang
han rudde den vegjen som fyrre va trang.
35. D[alebu] hoggji ti han va trøytt
han gat inkji stande i mannerøyk.
36. D[alebu hoggje ti han] blei mo
han sto punde knei i manneblo.
37. Han kasta dei hommennar i en ring
å sjav'e so rei 'en utta ikring..
38. D[alebu] springe på gangaren grå
so ri 'en seg te kungens går.
39. D[alebu] kom seg riand i går
kungen uti fyr en står.
40. Eg helsar deg D[alebu] eg talar ti de
hor gjore du av hommennane som eg sendte ette de..
41. Some ligge sjuke å some ligge såre
å some ligge døe i D[alebu]'s gåre.
42. Du turte deg ei tunne mæ salt
um du kunn' få salte de galtekjøti alt.
43. [Du turte deg] ei tunne mæ kveiti
um du kunna gjera di pylsa so feit'e.
44. [Du turte deg] ei tunne mæ grøn
[um du kunna gjera di pylsa] so skjøn.
45. D[alebu] rister på syllbodde svær
ha' du kje vori kungen de ha du vori vær.
46. D[alebu rister på syllbodde] kniv
[ha' du kje vori kungen] de ha silt kosta ditt liv.
47. D[alebu] D[alebu] still din kniv
eg gjeve deg l[iti] K[jersti] de vene viv.
48. D[alebu Dalebu still] ditt svær
[eg gjeve deg liti Kjersti] du æ' a fulli vær.
Ekstra opplysninger