[BIN: 1334]

Alv Leiesak

Oppskrift 1878 av Ivar Mortenssonukjent sanger, Telemark .

1. Der er so vondt på detta lan
her er so lite møyr
no vi me reise . . . ?
som bur onde Samsings øyr.
-Her må ingen dansen fremføre. -
2. [Der er so vondt på detta lan]
der vanka so lite kve[nde]
no vi me reise på aurom land
som ingen man kjender.
3. Å de va Halvor L[eidesakk]
han lat seg skjera skur
so lat han dei møyar leide seg
rett som han va ei brur.
4. [Å de va Halvor Leidesakk]
han let sit håret vakse
gule va dei lokkarne
som hekk ette Halvors akslir.
5. Å de va Halvor Leidesakk
sett se i fosstogo ned
å bloe rann av jomfrumøya
å ne på skarlaken rø.
6. Å de va då den stolte brugom
han tala te kjellarmann
å skjenk no på den skjolmøyfruga
som nyss er komi inn.
7. De va då den unge brugom
han tala te kjellarmann
tapp i øl å blandt i vin
skjenk so den stolte skjolmøyfruga
som nys er komi inn.
8. Å de va Halvor Leidesakk
å sylvarskåli han slengte
hav no takk du goe brugom
fe den goe vin du skjenkte.
9. - - - - -
de va ingen so sterke i den fer
som Halvor Leidesakk
me brynje å blanke sver.
10. Å de va då den unge brur
ho skulde te brureseng gå
de va Halvor Leidesakk
vild bera di lysi små.
11. [De va då den unge] brur
sette seg i brurseng ne
de va Halvor Leidesakk
han sprang då veggen te.
12. Hør du de du unge brur
hot eg deg spørje må
hossi likar du brugomen din
den som du skå nå få.
13. Å so lika eg brugomen min
den [som eg skå nå få]
tru han låg i den svarte moll
å svarte torva på.
14. Høyre [du de du unge] brur
[hot eg deg] spyrje vi
å æ de ingen i verden te
din hugen leikar på?
15. Å her æ [ingen i verden te
min hugen leikar på]
forutan Halvor Leidesakk
[honom kan eg] aldri sjå.
16. Å høyre [du de du unge] brur
[hot eg deg spyrje må]
kvi tok du kje Halvor Leidesakk
då han sto deg te bods.
17. Eg måtte ikkje fe far å mor
å ikkje fe rike frendar
de samer so ille ei stolte jomfru
å taka seg rå i hendar.
18. De va då den unge brugom
han vilde te sengi gå
fram so sto Halvor Leidesakk
å hoggje honom hovue ifrå.
19. Å høyre [du de du] unge brur
du stiller denne kvide
de æ nok Halvor Leidesakk
som ligge ve di sie.
20. Høyre [du de du unge] brur
[du stiller denne] harm
[de æ nok] Halvor Leidesakk
[som ligge på din] arm.
Ekstra opplysninger