[BIN: 1333]

Alv Leiesak

Oppskrift udatert, av Sophus Bugge etter Leiuf Hallvorson Gotenbor, Seljord, Telemark .

1. Dæ va' Hallvor Leiansakk
han lader sitt hår vakse
gule så vore dei lokkunne
som hekk ivi hass akslir.
-Her vi' ingjen dansen framføre. -
2. "Her æ' so vont på dessi land
her æ' ikkje møyar
me sko reise å stela burt
bruri på Samsings øyar.
3. Her æ vont på dessi land
her æ' ikkje kvendi
me vi reise på andre land
som ingjen mann 'kon kjenner.
4. Dæ va Hallvor Leiansakk
han lader sig klæer skjære
kåpa ny å brynja si
som han sill' ei jomfruge vera.
5. [Det var Allvar Leidesak (Landst. str. 2)
han let seg hovudgull smide
femten liljur i kvor den ring
som heng på håri det fride.]
6. Dær han kom på høgan hei
då prøva han sin hest
dær han kom i jomfrugaren
så han, han va' ei jomfru næst.
7. "Eg æ' ifrå augrunn landi
ingjen mann her meg kjenner
eg heiter Sigri skjollmøy fruga
så vitt um lånde æ' kjend".
8. Så kom dær ein så kjovskelege
otor dæn kvindehop
Hallvor sto i loftssvalinn
mæ brynja å tverrhoggne sko.
9. [Så kom dær ein så kjoskelege
otor dæn] kvindeflokk
[Hallvor sto i loftssvalinn
mæ brynja å] gule lokk.
10. "Å høyrer du dæ du unge brur
hot eg deg spyrje at
kvi negtar du Hallvor Leiansakk
dæn ti han deg ba?"
11. "Meg negta faer å moer
å dærte frugur å frændar
d'æ tungt i jomfruse'n
å taka rå i hendar.
Hallvor reiser med bruden.
12. Dæ va Danekungjens son
han mone sine hendar vrie
"D'æ bæri heime vera
hell ette Hallvor rie".
Ekstra opplysninger