[BIN: 1331]

Alv Leiesak

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Birgit Lintveit, Morgedal, Kviteseid, Telemark .

1. Her æ' vondt på dessi land
her finst no inkje kvendi
me vi' kon på andre land
som ingjen mann kon kjenner.
-Vi' her ingjen dansen framføre. -
2. Her [æ' vondt på dessi land
her finst no inkje] møyar
[me vi' kon på andre land]
stela bruri unda Samsons øyar.
3. De va' Alve Leiesak
let han håre vakse
kåpa vi å kåpa si
han slengjer ivi sine akslir.
4. De va A[lve] L[eiesak]
let han skjera skrukk
så let han møyanne leie seg
som han ha' vori ei brur.
5. Så tok dei den unge brur
leidde hennar te brurehus
de va Alve Leiesak
han har dei høge vaksljus.
6. Så tok [dei den unge brur
leidde hennar] på brurebenk
de va Alve Leiesak
han bar for hennar skjenk.
7. "Høyr du de du unge brur
hott eg deg spyrje må
hoss likar du den unge brugomen
som du no sko få.
8. Så likar eg [den unge brugomen
som eg no sko] få
hott tru han låg i svarte jori
å store steinen på.
9. De va' Alve Leiesak
han gjore si håndi sterk
så tok han den unge brur
lyfte henar uppå sin hest.
10. De va' no den litle smådreng
- - - -
11. De va Alve Leiesak
han lyfter på høian hatt
far so væl du unge brugom
å hav so 1000 go natt.
12. Høyr du unge brugomen
hott eg seie deg
no reiser Alve Leiesak
mæ den unge brur frå deg.
13. De va' no den unge brugomen
stakk han svær mæ sie
de æ' bete heime sita
hell ette Alve rie.
Ekstra opplysninger