[BIN: 3520]

Vilgår Hertugson

Oppskrift 1867 av S. Bugge etter Steinar Gibøn, Møstrand, Rauland, Telemark .

  Vilgår fer innmæ bergo nor
å flyte o rosensplomme
kongjen fær inkje ana att
hell brotne salar å tome.
Vilgår fere mæ bergo nor
å lisemall ri han
de va den danske konungjen
han sette ettte'n hundre mann
Ekstra opplysninger