[BIN: 3519]

Vilgår Hertugson

Oppskrift 1857 av S. Bugge etter Torbjørg Haugjen, Skafså, Mo, Telemark .

  Vilgor Hær æ ingjen i denne væri,
som eg vi no hava,
eg finn inkje Likjen min
i mine Föesdagar.
Ho sa, at dæ va eitt Viv i Kongens Gare
a sæl dæn hæna må eige
Kendanne hev ho so
Silkje å Skarl. - Svanelill
Ekstra opplysninger