[BIN: 3518]

Vilgår Hertugson

Oppskrift 180-årene av L. M. Lindeman etter ukjent sanger, trolig Lårdal, Telemark .

  Unge Vilgaard var i Vugstre veen
Moer aa Faer dei villom væl faa de'n tala kunne
-I Østri Lundo o.s.v. -
Hörer du unge Vilgaard hott eg bee deg
rike Frua i Konningsgaaren
aa kunna faa kjys (önsker) eg deg
Eg veet ingen i denne Være
eg likar hugin aa hava
men eg faar alder Liken min
i disse Föars Dagor.
Dæ va unge Vilgaard
kan ri uto sin Moers Tone
saa kasta'n Guldhjelmen ivi seg
dæ lÿste over alle de Broene. (Jorder)
Dæ va unge Vilgaard
han kom seg rian i Gaard
ute sto unge Koningen
aa han va svöbt i Maar.
Velkomen ska du vera unge Vilgaard leng
Brone Mjö aa Viin dæ hæve eg i en Kjælar fæ deg.
Eg likje 'kje mykje om Mjö sa unge Vilgaard
langt mindre om din klaare Viin
Men eg likje meg om Signe Frua
Kjære Söster din.
Ja me ska kaste Guldterninger
aa sjaa saasom ska vinne,
æg sætte up Jo? og Laustemone mine
sæt du up Moren dinne.
Ja me ska kasta Guldterninger
aa sjau saasom ska kasta alle
skaa me fælle Moer
paa Drengjetavlar sine Dagar.
Dei kasta saa længji Terninger dei falt
paa æmsne Gavlar.
Hugjen sko i Jomfru-Sengi,
Augo leika paa Tavla.
Dei kasta saa lengji Terninger,
dei falt som di ville hava,
dei falt'n unge Vilgaard te,
han sille dem Jonfru taka.
Dæ va unge Vilgaard
han bÿe Svaari i Gaavor
Tok imod rike Signefru
da latar deg ingen Daare.
Eg va tefreds du va saa rik,
du satte Norrigje alle,
eg kan 'kje min Hugjin vende,
dit kan vi 'kje falde.
Eg va tefreds du va saa rik
du sette Norrigje Rikje,
eg kan 'kje min Hugjin vende
dit kan vi 'kje vikje.
Minnes du da du Signefru
den Ti at me tonnas ti Lunde
at du sil halle Tru mæ meg
som dæ va i Bergje fonde.
Ekstra opplysninger