[BIN: 3517]

Vilgår Hertugson

Oppskrift udatert av M. B. Landstad etter ukjent sanger, Telemark .

 De va Vilgaard Hertugson
han traadde i Golvi saa hart
at adde Laasar aa Jönlaakur
ihundrade Stykkjer brast.
Vilgaard fær innme Laando nor
aa flutte si Rosensblomme,
Kraagjen tok inkji ana at
hell brote Salar aa tomme.
Vilgaard fær innmæ Laando nor
aa eismae han rei af Lande,
dæ' va den danske Kongjen
sender etter honom hundrade Mænd.
- -
Ekstra opplysninger