[BIN: 3516]

Vilgår Hertugson

Oppskrift udatert av S. Bugge etter Aslak Årtveit, Vinje, Telemark .

1. Som IV, 1 L. 4: Heimen -
2. Som IV, 2. L. 4: gange
3. Som IV, 28. L. 2: drog på sin syllbugne. L. 3: tore. L. 4: å dæ tvert uppfy A. di.
4. Som IV, 27. L. 1: Dæ va' danske Koningjen. L. 2: Myllarbenkji ( högt i Höyseti)
5. Som IV, 34, L.1: Dæ va' danske Koningjen. L. 2: skikka ette. L. 3: han ligge mæ Bergo. L. 4: eismadde.
6. Som Landstad 26. L. 1: ligge mæ Bergo. L. 2: voktar. L. 3: telakars atte. L. 4. Söylar
Ekstra opplysninger