[BIN: 1330]

Vilgår Hertugson

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .

1. Vilgår æ' í vokstró véné
líksom en seljerúnni,
faer å móiri ville han væl
frå de han tala kunni.
2. -tein --ífrå han kom í heim
3. "Höyrer dú, únge Vilgår,
hott eg spyrje deg må:
æ' her ingjen í dessi landi
som deg leikar húgjen på?"
4. Som Torbj. H. V.4; kun L.1: dessi lande; L.3: alle
5. "Der æ' eitt vír í koningsgaren,
sæl æ' den, hæna eige,
hendanne hev hó som fokjefonn,
å Svanalill æ' hó heiter.
6. Torbj. H.V.6.L.4: skrí av (sic!) fjödd.
7. Dæ va' únge Vilgår,
han salar út gangaren grå:
"Eg vi' meg te koningsgaren
den véne jomfrúva sjå."
8.1 va' unge Vilgår,
han kom der ríand í går,
dæ va' 2 danske koningjen,
han úti for han står.
1. Overstå: (æ, ikke e)
2. Overstå: den (2 omg.)
9. "Vælkomen, únge Vilgår,
vælkomen heim ti meg3!
no hev eg nytt öl í kjellaren
å blanda dæ klare vin" 4
3. Overstå: mé
4. Etterskr. (aa i, ikke: e)
10. "Eg vi'kje hava øl í kjellaren
å inkje dæ klare vin,
men me ska' tévle távla ídag
å inkje kvorannen vinn:
11. "Me ska' tevle tavla ídag
å inkje kvorannen vinn,
so set eg úpp lív å laúse mónir,
set dú úpp mói di!"
12.Dæ va' unge Vilgår,
han va' skjote ti svara:
"Mi sæle moeri ska' alli
på drengjetavla i sine dagar".
13. Men me ska' tevle tavla idag
å inkje kvorannen vinne,
så set eg upp liv å lause monir,
å set di upp syste di!"
14. Dæ va' unge Vilgår,
han tevler den tavla mæ avli,
hugjen sto uti jomfrubur
å augo sto på tavli.
15. "Dæ høyrer eg på deg, unge Vilgår,
at du heve mi syster vunni,
du heve vori i bergje mæ dei,
som monne roninne kunne.
16. (Sakk du deg i stoga min)
Set du (), unge Vilgår,
å drikk du mjø å vin!
mæ eg gjeng at høielofti,
å vekkjer upp syste mi.
17. "Statt upp, fruva Svanalill
skrei dei lokunn frå!
rike belanne inni site,
dei vi eg sko få ja."
18. Dæ va' fruva Svanalill,
va' venar hell anna kvendi,
18b De va' fruva Svanalill
ho ha' på seg solkjeserk,
ine va' dei møyanne,
som ha' ne sytt den serk.
20. Dæ va' silkje å skarlakjs
23. Vilgår att (sic!) i augo lo,
for han ha' hug ti henar.
Ekstra opplysninger