[BIN: 1326]

Vilgår Hertugson

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Targjei Kosi, Vrådal, Kviteseid .

  Villjon va' i voxtro ven'e
som ein seljarunni
mo'i å fa'i unnte han væl
ifrå han tale kunne.
(Villjon va' i voxtro ven'e)
(som ein selja)tein'e
(mo'i å fa'i unnte han væl)
(ifrå han) kom i heimen
Merkn.: Etter mo'i i str.1.3 står (ikke ó)
Ekstra opplysninger