[BIN: 1303]

Lovmann og Tor.
Brudgommen kjem i siste liten

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1912 av Hallvord Kaldbast etter M. Austitog, Mo, Telemark .

1. Rosengaar tala ti se Venlite so:
"hvorlenge lystar du, at bie efter meg?"
-ud i rosen-
2. "I otte aare fulde,
aa om Gud i det niende skulde."
- ud (i rosen) -
3. Naar dei otte aare va lenne ifraa
hosi sko me gjifte vores datter i aar.
- ud ( i rosen) -
4. "Me ska gjifte æ burt ti en onge Tor,
hvis ikkji Rosengaar fekk æ i fjor."
- ud ( i rosen) -
5. Nei før eg en onge Tor hava vi ti mann
før vi eg lata meg søkje i vann.
- ud ( i rosen) -
6. So laga dei ti bryllaup i maanane fem,
Venlite gret ut i alle dem.
- ud ( i rosen) -
7. So drak dei bryllaup i dagane tvo
men Venlite ville kji at bruresengje gaa.
- ud ( i rosen) -
8. Treje dagjen mot kvellen,
daa tok dei brure mæ velde.
- ud ( i rosen) -
9. Aa Venlite ba sene brurekvennur fem,
"aa kjære maa eg gaa meg paa høilofti frem."
- ud ( i rosen) -
10."Ja du maa gaa deg paa høilofti frem
men gjør ei imot kjære moderen din.
- ud ( i rosen) -
11.Naar ho kom seg ut paa høyloftis bro,
daa saag ho Rosengaar paa havi for.
- ud ( i rosen) -
12."No ser eg dei segli baadi gule aa blaa,
som eg heve sytt mæ mine fingar smaa.
- ud ( i rosen) -
13."No ser eg de segli baadi gult aa grøn,
som eg no selv hev sytt mæ mine fingar i løynd."
- ud ( i rosen) -
14."Krist gjøve eg ha havt meg ein fulltrugjen ven
som hae rii nedat stranda aa inkji vori sein."
- ud ( i rosen) -
15.Ti svara Peder, hendes broder saa fin,
"eg sko rie nedat stranda for systeren min."
- ud ( i rosen) -
16.Naar at Peder kom seg at stranda,
daa kasta Rosengaar skjipi paa landa.
- ud ( i rosen) -
17."Guddag kjære Peder, broderen min
hvorledes lever Venlite, allerkjærasten min ?"
- ud ( i rosen) -
18."Saa ille det gaar aa saa ille de tilstaar,
i dag er tredje bryllaupsdag."
- ud ( i rosen) -
19."Dei tele meg dei tidend baadi ti aa ifraa,
Krist gjøve eg hae sokkji paa bylja blaa."
- ud ( i rosen) -
20.Sju aa(r) laag eg syg under Hallings ø,
forbandet ver den timen eg ikkje sil faa dø.
- ud ( i rosen) -
21.Som de nu stod aa tala disse or,
so kom Venlite stiddande ombor.
- ud ( i rosen) -
22."No helsar du heim ti mine brurekvinnur fem
dei maa drikke aa danse aa sea gaa hjem."
- ud ( i rosen) -
23.No helsa du heim ti min festamann,
han maa taka se gjifte hori en kan.
- ud ( i rosen) -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCXLIV, s. 51-53 (NFS, kopi) med overskrift Meire om Rosengaar aa Venlite.


Merkn. Under oppskrifta står: 5/3 -12 og upreikne av M.Austistog, slut.