[BIN: 1302]

Lovmann og Tor.
Brudgommen kjem i siste liten

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1911 av Hallvord Kaldbast etter Olav Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Rosengaar tala ti se Venlite so:
"hvorlenge lystar du aa bie etti meg?"
-ud i rosen-
2. "I otte aare fulde
aa ut i de niendes skulde."
- ud i rosen -
3. Faderen tala ti moderen saa:
"hvorledes skal vi gjifte vores datter i aar?"
- ud i rosen -
4. "Me vi gjifte æ burt ti enn onge Tor
hvis ikke Rosengraa fekk o i fjor."
- ud i rosen -
5. "De kan gifte meg burt so mange som vill
slet alli so gjev eg men vilji dertil."
6. So laga dei ti bryllaups i dagane fem
Venlite gret ut i alle dem.
- ud i rosen -
7. Venlite gjekk seg at høilofti hen
so saag ho naar Rosengaar kom siglandes hjem.
- ud i rosen -
8. "Der ser eg naa segle baadi gult aa blaat
som Venlite haver syt mæ sene fingar so smaa."
- ud i rosen -
9. "Der ser eg naa segli baadi gult aa grønt,
som Venlite haver syt mæ sene fingar i løind."
- ud i rosen -
10."Kjære men broder ver ikkji sein
aa ri at stranda aa bie paa dem."
- ud i rosen -
11."Aa spar ikkji gangaren aa ver ikkji sein
du ska faa tvo istaen for ein."
- ud i rosen -
12.Daa Peder han kom seg at stranda
daa kasta Rosengaar skjipi paa landa.
- ud i rosen -
13."Guddag kjære Peder broderen men,
hvorledes liver Venlite allerkjærasten men?"
- ud i rosen -
14."Saa ille det tilstaar saa ille det tilgaar,
nu er det tredje bryllaupsdag."
- ud i rosen -
15."Syv aar laag eg syg under Hallings ø,
forbandet er den timen eg ikkji sil faa dø."
16.Som de stod aa taledes med,
so kom Venlite springande ned.
Ekstra opplysninger