[BIN: 1301]

Lovmann og Tor.
Brudgommen kjem i siste liten

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Torleiv Hannaas etter Svein K. Tveiten, Bykle, Aust-Agder .

  - -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. BEFI T. Hannaas 425, s. 75.(NFS, kopi) Overskrift Tot o Lommann.

Ettersleng: "Gjev ho var mi". Elles berre nokre vers, og mest på dansk og etter Syv.

Merkn. Til høgre for overskrifta står: L. 613 og Syv 635.