[BIN: 1300]

Lovmann og Tor.
Brudgommen kjem i siste liten

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1910 av Torleiv Hannaas etter Petter og Kristi Vakvatne, Stord, Hordeland .

1. Ingjeleiv o Lamann dei sat over breddan bor
-Ikke forglemmes du meg-
dei talte så mangt eit skjemtars or.
-Dei træder så letterlig-
2. I femtån år ska eg bia ette deg
å kjæme du kje då så teke eg meg rå.
3. Å I(ngjeleiv) ho gjore visst bær so hu sa
hu bidde dei andre femtån år te.
(So vilde brørne hennar gifta henne burt te Tor )
4. Han har så mykje gudl på sin litlefing
so Lamann har i adle sine skrin.
5. Så drakk dei brydlaup i daganne to
inkje vilde bruri te sengjar gå.
6. I kvell æ de treie brurskveldo
då vilde dei ta bruro mæ veldo.
7. I(ngjeleiv) tala te brurkono si
å vill du kje ganga på høyanloft.
8. Der såg hu seglo bå gule o grønne
eg har visst sytt dei mæ mine finger skjønne.
9. Der såg hu seglo bå gule o blå
Forvisst er Lamann min derpå.
(So sende ho ein te strando)
10.Å hvor lever kvinde å hvor lever mann
(å hvor lever) folkje i detta land?
11.Å (hvor lever kvinde å hvor lever) mø
(å hvor lever) Ingjeleiv min festemø?
(Hugsar inkje svaret)
12.I femtån år har eg gjengi i saltan sjø
å (i femtån år har eg) leie sjuk under ø.
13.Å L(ammann), å L(ammann) du bonder (bander?) ikke så
å bruro ho æ kje te sengjar gådd.
14.Å høyre du Peder, broderen min
å vil du kje låna meg gangaren din.
15.Å L(ammann) han rei å han rende
å litle gråfolen han sprengde.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. BEFI T. Hannaas 452, s. 2-7. (NFS, kopi) Overskrift Ingjeleiv o Lamann.Merknader. Under overskrifta står: Etter mor si og til høgre Petter og Kristi Valvatna. Etter mor si som var tå Olderstøl; øvst til venstre står 20. Sep. 1910; ved strofe 7 står: I(ngjeleiv) gjekk seg på høyanloft, 15/6 1912; 7.2: over høyanloft står høian- lossi; 12.1: ordet framom i saltan sjø er uleseleg x) 14.1: over Peder står Petter.


x) det kan sjå ut som om det står gjengi, og så er det sett inn strek over -ngi;