[BIN: 1299]

Lovmann og Tor.
Brudgommen kjem i siste liten

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1909 av Knut Liestøl etter Marit Ljosland, Åseral, Vest-Agder .

1. Lommann red sig op under ø
so festan stolt Ingerlill den vene mø.
- Dansar I vel mit skjøn unga liv-
2. Hvor længe vil du bide mig mø
vel aatte aar og paa det niende.
3. Vil du bie meg i 8 aar
det niende maa du meg venta.
4. So kjem eg mæ riddar aa raske hommenn
mæ æren aa vi deg henta.
5. St(olt) I(ngerlills) brødre de ganger i raa
nu ville vi gifte vor s(yster) i aar.
6. Vi skal gjev' henne rikan hr. Tor
han hev meire gull hell L(ommann) he jor.
7. Dei laga ti bryddaups i vikunne fem
men alle 10 bruæ i adde dem.
8. D(ei laga ti bryddaups i vikunne) ni
(men alle 10 bruæ i adde) di.
(Dei vill nøye henne ti aa gjipte aa helt byddaup, men ho ville inkje gaa tilsengs)
9. Den tredje dag ti kvelde
daa tok dei bruæ mæ velde.
10.Skal jeg nu ad senge gaa
so fye di meg at høieloftsvraa.
11.Hisset ser jeg seile baa gule aa blaa
som jeg sydde med mine finganne smaa.
(Rei bror hennes asted aa sill møte)
12.Hett L(ommann) han styrde si snekkja for mann
- - - - rei mæ hesten paa stran.
(L(ommann) spurde broren koss de va mæ I(ngerlill). So svara han):
Idag er hendes bryllaupsdag.
13."Syv aar laag eg syg under ø
aa idde va de at eg sill inkje dø."
14."Og hør du hr. L(ommann) hvorfor vil du vel dø
rie du fort so stenn du æ mø."
15.Ja vil du gje meg graa gangaren din
ska du faa mi snekkje so fin.
16.L(ommann) rei aa rende
sin graae gangar han sprengde.
17.Her L(ommann) han red aa va ikke sen
- - - -
(Dei ha kje sløkkt jose for bruedyra daa han kom)
18.Saa bratt kom der boe for unge Tor inn
nu sover hr. L(ommann) hos unge brur din.
19.Ja sover her L(ommann) hos unge brur min
saa var hun hans før hun blev min.
(Lommann bau han syste si)
20.Tolv tunnur mjø aa toll tunnur most
de gjev deg hr. Lommann i bryddaupskost.
(So svare Tor at han va feien mæ de. Han egta gjenne syste ti hr. Lommann)
21.Der blev glede og gammen
de drakk to bryllup til sammen.
(So drog dei heimatt kvær mæ si daa bryddaupet va forbi)

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS K. Liestøl 5, s. 28-33. Overskrift Lommann

Merknader og rettingar: Under overskrifta står: Syv IV 68, side 635; omkvedet i strofe 1 so maatt ho visst verder mi er stroke ut og retta til dansar I vel mit skjøn unga liv som står under oppskrifta; strofe 2, line 2: over på det niende står vel uti aarene ni;5.1:brødre de ganger er retta til brødre ganger;x) 10.2: over meg at står fysst; str.11,2: med er retta til me; 12.2: over lina står hennes bror nemnet vantar og styrde sin gangar paa sann; 15.2: over ska du faa står so gjev eg deg atta; 16.2: over graae står gode; 17.2: line 2 manglar; 18.2 og 19.1: over unge brur står fæstemø; 19.2: var er retta til blev; 20.2: over deg står eg og over Lommann står Tore: 21.1: saa blev der er retta til der blev; under oppskrifta står 3 strofer, den 1.ste skal truleg inn mellom str. 13 og 14 og den den 2dre mellom 17 og 18, båe stader er markert i originalen; den 3de str. er variant til str. 20;var.til siste prosatekst: so drog kvær heimatt mæ unge brud sin. Skam saa faa de vive som I meg bad aa live. Hr. L(ommann) lukte den dør saa bratt "Staa ute hr. Tore hav tusan god natt."

Tolv tunnu mjø aa toll tunnu most
so gjev eg hr. Tore i bryddaupskost.

x) Str. 7,2: men alli er retta til alle.