[BIN: 1298]

Lovmann og Tor.
Brudgommen kjem i siste liten

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1922 av Rikard Berge etter Svein Knutsson Tveiten (Hovden), Bykle, Aust-Agder .

1. Herr Lommann han seiler sitt skjip onder ø
-Danse vel mitt skjønne onge viv -
at hilse paa venner aa festarmø.
- Gjiv ho ha' vori mi -
2. Vi giver ham hende hr. Rike Tor
han haver mere gull enn L(ommann) jor.
3. Han skua dei gule, han sk(ua) dei blaa
den sorte lagde han sadelen paa.
4. Hr. L(ommann) red og han trængte
sin goe gangar han sprengde.
5. Aa L(ommann) han kaam seg riand i gaar
der saa han skjøn Maalfri i brudedragt staa.
6. Han drager sin klinge og hævet mot sky
nu vælger du Tor enten kjæmpe hell fly.
7. Der blev glæde og større gammen
aa Tor aa L(ommann) drakk bryllop tilsammen.
8. Da raabte her Tor ifra høieloftsbro
før prøver vi kjøpslaa i venskap og ro.
9. Du tager din Maalfri som jaamfri aa fri
du gjir mig din søster som festerviv x).
10. Vi tømmer vaar tønde og deler vaar mjø
saa drikker vi sammen vaart festaøl.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCXCII, s. 28-30 (NFS, kopi) med overskrift Lommann

Merkn. Mellom strofe 1 og 2 staar: Haddvaar Bjaas fortalde gangen i visa naar han ikkje kunde alt; 5.2: brudedragt er retta til -pønt; strofene 8,9 og 10 skal truleg inn mellom str. 6 og 7, under str. 9 staar: som festarmøyviv, sa Haddvaar og: Hæge Posmyr v. 9 kvad au.H; under oppskrifta står: Etter H. Bjaae. God tone.
x) festerviv er retta til festeviv.

Merknader og rettingar: Etter str. 1 står: (Haddvar Bjaa fortalde gangen i visa naar han ikkje kunde alt) Str. 3 står for str. 1 og 2. Str. ?, 2: brudedragt er retta til brudepønt. Etter str. 9 står: (som festarmøyviv, sa Haddvaar). Vidare står: Hæge Possmyr v. 9 kvad au H.