[BIN: 1292]

Lovmann og Tor.
Brudgommen kjem i siste liten

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Torleiv Hannaas etter Svein K. Tveiten, Bykle, Aust-Agder .

 Ettersleng: "Gjev ho var mi".
Elles berre nokre vers, og mest på dansk og etter Syv.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. EFI Torleiv Hannaas 425, s. 75. (NFS, kopi) Overskrift Tor o Lomann.

Merknader: Til høgre for overskrifta står: L. 613 og Syv 635.