[BIN: 1291]

Lovmann og Tor.
Brudgommen kjem i siste liten

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1910 av Torleiv Hannaas etter Petter og Kristi Valvatna, Stord, Hordaland .

1. Ingjeleiv o Lamann dei sat over breddan bor
-Ikke forglemmes du mig -
dei talte så mangt eit skjemtars or.
-Dei træder så letterlig -
2. I femtån år ska eg bia ette deg
å kjæme du kje då så teke eg meg rå.
3. Å I[ngjeleiv] ho gjore visst bær so hu sa
hu bidde dei andre femtån år te.
So vilde brørne hennar gifta henne burt te Tor.
4. Han har så mykje gudl på sin litlefing
so Lamann har i adle sine skrin.
5. Så drakk dei brydlaup i daganne to
inkje vilde bruri te sengjar gå.
6. I kvell æ de treie brurskveldo
då vilde dei ta bruro mæ veldo.
7. I[ngjeleiv] tala te brurkono si
å vill du kje ganga på høyanloft.
8. Der såg hu seglo bå gule o grønne
eg har visst sytt dei mæ mine finger skjønne.
9. Der såg hu seglo bå gule o blå
Forvisst er Lamann min derpå.
So sende ho ein te strando.
10. Å hvor lever kvinde å hvor lever mann
[å hvor lever] folkje i detta land.
11. Å [hvor lever kvinde å hvor lever] mø
[å hvor lever] Ingjeleiv min festemø.
Hugsar inkje svaret.
12. I femtån år har eg gjengi i saltan sjø
å [i femtån år har eg] leie sjuk under ø.
13. Å L[amann] å L[amann]du bander ikke så
å bruro ho æ kje te sengjar gådd.
14. Å høyre du Peder broderen min
å vil du kje låna meg gangaren din.
15. Å L[amann] han rei o han rende
å litle gråfolen han sprengde.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. EFI Torleiv Hannaas 452, s. 2-7 NFS, kopi) med overskrift Ingjeleiv o Lamann.

Merknader: Under overskrifta står: Etter mor si og til høgre Petter og Kristi Valvatna. Etter mor si som var tå Olderstøl; øvst til venstre står 20. Sep. 1910; ved strofe 7 står: I[ngjeleiv] gjekk seg på høyanloft, 15/6 1912; 7.2: over høyanloft står: høianlossi; 12.1: ordet framom i saltan sjø er uleseleg; det kan sjå ut som det står gjengi, og så er det sett inn strek over -ngi; 14.1: over Peder står Petter.