[BIN: 1289]

Lovmann og Tor.
Brudgommen kjem i siste liten

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Tone Vistadbakken, Skafså, Mo, Telemark .

1. Lille Jon ri seg su unde øy
-Danser i væl mitt skjøne unge viv -
han fester 'a Vendelin vene møy.
-Du måtte væl vera mi. -
2. Han fester 'a Vendelin flyt henar heim
hor lengje lyster du bie meg møy.
3. Eg biar deg i åtte år
å kanske uti dæ niende au.
4. Da åtte år dei va' gjengne umkring
å inkje kom lille Jon te festarmøyen sin.
5. Henas tvo brøar dei gange på rå
no vi me gifte 'kos syster i år.
6. [Me] gjeva henar at en [ungan Thor ]
[han hev] mei [gull] hell lille Jon [jord].
7. Han heve mei ermelin
hell lille Jon heve i alle si' skrin.
8. Han heve mei ermekrans
hell lille Jon heve i alle si' land.
9. Dei laga te bryllaups [i månanne fem]
Vendelin gret [i alle dem].
10. [Dei laga te bryllaups i månnane] ni
[Vendelin gret i alle] di.
11. [Den] tree [dagin] mot [kvelle]
[då toke dei bruri med velde].
12. De gjenge så sakte de gjenge så smått
de ventar 'en lille Jon han kjeme væl brått.
13. Dei nie voksljusi dei blei itend
å adde dei blei ette vegjen uppbrend.
14. Å då ho kom seg på høienlofts bro
då såg ho fager svein på bylgja blå.
15. [Å no ser eg segli båd' gule og grøn]
dei hev eg sytt før lille Jon [i løynd].
16. [Å no ser eg segli båd' gule og] blå
[dei hev eg sytt] mæ min' fingar så små.
17. [Å høyre du Peder kjær broderen min]
du rider te stranden for kjær søsteren [din].
18. Å Peder han red sin gangar på sand
å lille Jon styre si snekkja te lands.
19. Eg helsar deg Peder her su under øy
hosse liver Vendelin vene møy.
20. Å så liver Vendelin su under øy
no æ dæ kvinde som fyrre va' møy.
21. Seks år låg eg sjuka su under øy
å tunge va' stundi eg måtte 'ki døy.
22. [Seks år låg eg sjuke su under] li
[å tunge va' stundi eg måtte 'ki] late mitt liv.
23. Han banna segle å segle tre
eg måtte 'kje søkkje på bylgja ne.
24. Han banna segle å segle trå
du ha' mått slegi mitt skipe i stykki så små.
25. Å høyrer du lille Jon du bann inkje leng
å ri du fort du stavar 'a enn.
26. [Å høyre du Peder, kjær stallbroder min
å vil du låne meg grå gangaren din.
27. Lille Jon kom seg riands i går
å Vendelin ute fyr honom står.
28. Ho kastar ivi 'en skarlakskinn
så by ho honom i stoga inn.
29. Lille Jon inn igjønom dynni steig
å rike Tor upp imot honom reis.
30. Um tala rike Tor som han kunna best
han vinner væl bruri som fyst hev fest.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge 1, s. 232-233. Overskrift Lille Jon å Vendelin.

Merknad: Sophus Bugge har i strofene 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17 og 26 vist til tilsvarande strofer i Landstad: Norske Folkeviser, nr. 81. Landstads tekst står her i skarpe klammer. Same oppskrift, men ufullstendig, finns i DFS III, s.68. Den har små avvik frå denne oppskrifta, bortsett frå str. 17, line 1 der det står Å tru eg ha meg ein fulltrugjen svein og str. 20, 1. 1: Så liver Vendelin vene møy.