[BIN: 1289]

Lovmann og Tor.
Brudgommen kjem i siste liten

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Tone Vistadbakken, Skafså, Mo, Telemark .

1. Lille Jon ri seg su unde øy
-Danser i væl mitt skjøne unge viv -
han fester 'a Vendelin vene møy.
-Du måtte væl vera mi. -
2. Han fester 'a Vendelin flyt henar heim
hor lengje lyster du bie meg møy.
3. Eg biar deg i åtte år
å kanske uti dæ niende au.
4. Da åtte år dei va' gjengne umkring
å inkje kom lille Jon te festarmøyen sin.
5. Henas tvo brøar dei gange på rå
no vi me gifte 'kos syster i år.
6. [Me] gjeva henar at en [ungan Thor ]
[han hev] mei [gull] hell lille Jon [jord].
7. Han heve mei ermelin
hell lille Jon heve i alle si' skrin.
8. Han heve mei ermekrans
hell lille Jon heve i alle si' land.
9. Dei laga te bryllaups [i månanne fem]
Vendelin gret [i alle dem].
10. [Dei laga te bryllaups i månnane] ni
[Vendelin gret i alle] di.
11. [Den] tree [dagin] mot [kvelle]
[då toke dei bruri med velde].
12. De gjenge så sakte de gjenge så smått
de ventar 'en lille Jon han kjeme væl brått.
13. Dei nie voksljusi dei blei itend
å adde dei blei ette vegjen uppbrend.
14. Å då ho kom seg på høienlofts bro
då såg ho fager svein på bylgja blå.
15. [Å no ser eg segli båd' gule og grøn]
dei hev eg sytt før lille Jon [i løynd].
16. [Å no ser eg segli båd' gule og] blå
[dei hev eg sytt] mæ min' fingar så små.
17. [Å høyre du Peder kjær broderen min]
du rider te stranden for kjær søsteren [din].
18. Å Peder han red sin gangar på sand
å lille Jon styre si snekkja te lands.
19. Eg helsar deg Peder her su under øy
hosse liver Vendelin vene møy.
20. Å så liver Vendelin su under øy
no æ dæ kvinde som fyrre va' møy.
21. Seks år låg eg sjuka su under øy
å tunge va' stundi eg måtte 'ki døy.
22. [Seks år låg eg sjuke su under] li
[å tunge va' stundi eg måtte 'ki] late mitt liv.
23. Han banna segle å segle tre
eg måtte 'kje søkkje på bylgja ne.
24. Han banna segle å segle trå
du ha' mått slegi mitt skipe i stykki så små.
25. Å høyrer du lille Jon du bann inkje leng
å ri du fort du stavar 'a enn.
26. [Å høyre du Peder, kjær stallbroder min
å vil du låne meg grå gangaren din.
27. Lille Jon kom seg riands i går
å Vendelin ute fyr honom står.
28. Ho kastar ivi 'en skarlakskinn
så by ho honom i stoga inn.
29. Lille Jon inn igjønom dynni steig
å rike Tor upp imot honom reis.
30. Um tala rike Tor som han kunna best
han vinner væl bruri som fyst hev fest.
Ekstra opplysninger