[BIN: 1287]

Lovmann og Tor.
Brudgommen kjem i siste liten

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Ludvig M. Lindeman etter Svend Olsen Ulen, Slidre i Valdres, Oppland .

1. De drøkke Brøllup i Daga fem
-[Dandser i vel min skjønne unge Viv] -
[aa ikke ville Brura tilsengs i alle dem].
-[Ho maatte vel være din ho] -
2. Dei drøkke Brøllup i Daga ni
aa ikke ville Brura tilsengs i alle di.
3. Men den niende Dagen aat Kvelde
da toge de Bruden med Vælde.
4. Aa ska jeg nu til Senge gaae
dei føller mig først paa høie Loftsbro.
5. Aa den ti hun kom paa højen Lofts Bro
hendes Øine de stode til saltan Fjol.
6. Aa her seer jeg Seglene gule og blaa
dem sydde jeg med mine Fingre smaa.
7. Aa hør du Peder Broder min
aa ville du gjøre Ærend for Søstern din.
8. Aa ville du gjøre Ærend for Søstern din
aa ville du reise aa komma snart igjen.
9. Her Peder han gik aat Stalde
han skuede Foler i alle.
10. Han klapped den gule han klapped den blaa
den tredie saa lagde han Sadelen paa.
11. Her Peder han rider til viden Strand
her Laugmand han styrte sin Snekke i Land.
12. Aa hør du Peder Staldbroder min
aa hvorstand lever stolt Ingelin Fæstermø min.
13. Aa stolte Ingelin hun lever nu vel
aa idag saa har ho Brøllup mæ sin.
14. Aa i syv Aar laag jeg syg under Øe
der va saa ilde jeg maatte inte dø.
15. Aa Skam saa faae de Bølger blaa
at de ikke slog mit Skib saa smaa.
16. Aa hør du Laugmand aa hvorfor vil du dø
aa stolte Ingelin er endnu Møe.
17. Aa hør du Peder Staldbroder min
aa vil du laane mig Graagangaren din.
18. Aa vil du laane mig Graagangaren din
saa giver jeg dig god Snekken min.
19. Her Laugmanden rei aak rente
sin graa Ganger han sprængte.
20. Aa den ti han kom til Bryllups huus
----------------------

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO 8 1740 nr. 72, s.48-52. Lovmann og Tor.

Merknad: I strofe 1 manglar line 2, likeins omkvæde; i strofe 2 er mellomstevet markert med dands. o.s.v. og etterstevet med ho o.s.v.; under str.16 står etterstevet ho maatte vel være din, ho; i str.6, line 1 er Seglene retta til Seilene; i str. 20 manglar line 2.