[BIN: 1285]

Lovmann og Tor.
Brudgommen kjem i siste liten

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Ludvig M. Lindeman etter Gunhild Hansdotter Rui, Seljord, Telemark .

 Laugmand rei seg unde Øe
-Dansar I vel mi skjønne unge Viv -
han fæster stolt Ingeliti saa veen en Mø.
-Ho maatte saa vel væra mi -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO No. Musikksaml. ms. III, nr.138b Lovmann og Tor

(Prenta i L.M. Lindeman, Norske Fjeldmelodier I, nr.261)