[BIN: 1283]

Lovmann og Tor.
Brudgommen kjem i siste liten

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av M.B. Landstad etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Lavmanden red seg under Øy
-Dansar I vel mit skjønne unge Viv-
der fæste han Ingelin den vene Møy.
-Ho had maat vori mi -
2. Der fæste han Ingelin og for daa heim
hor lenge vil du bede meg Møy.
3. I otte Aar tilfulde
ded 9de om jeg skulde.
4. Hr. Ingelills Brødre slog samen i Raad
no ville vi gifte vor Syster i Aar.
5. Nu vill vi give hende hr. rige Thor
som heve meir Gull hel Louvm[and] Jord.
6. Di laga til Bryll[up] i Maanader 5
og Ingel[in] længter i alle dem.
7. Drukke der Br[yllup] i Dagene 9
og [e]i vill Br[uden] til Sengs med di.
8. Den 10de dagen til Kvelde
da tok di Brurin med Velde.
9. Skal jeg til Sengs med Eder gaa
di leeder meg fyrst paa høge Lofsbru.
10. Di leede den Br[uden] paa høge Lofsbru
hennes Øine de altid til Stranden stod.
11. Hisset no seer jeg de snekvite Segl
og kjender ded vist jeg tar ikke feil.
12. Nu seer jeg de Segl baade gule og blaa
jeg selv haver syd med mine Fingar smaa.
13. Og kjær hr. Peder Broder min
vil du gaa til Stranden for Syster din.
14. P[eder] red sig paa hviden Sand
saa kjæme den Lauvm[and] seglandes i Land.
15. Jeg spør Eder P[eder] Staldbroder fin
hossi lever Ingell[in] allerkjærest[en] min.
16. Ingel[in] lever baad fager og fin
idag saa hev ho Br[yllup] med sin.
17. Skam saa faa dei Byljur blaa
di slog einki mit Skip i Stykkir smaa.
18. Og L[avmand] og Lavmand kvi ville du døy
du finner vel enno Ingell[in] Møy.
19. Og maa eg faa laane Graagangaren din
jeg gir dig igjen min Snekkje saa fin.
20. Den L[avmand] han rid og rende
den gode Graagangar han sprengde.
21. Lavm[and] kom enki før
der brende alt Ljos for Brudehusdør.
22. Den L[avmand] lukker den Døra saa brat
no helsar di Thor saa mange Godnat!
23. Saa kommer der Bud for rige Thor ind
at Lavm[and] sover med unge Brud din.
24. Gjerne maa han faa unge Brud min
maa jeg faa igjen hans Syster saa fin.
25. Tolv Tonnur Mjød og 12 Tonur Mast
eg giver den L[avmand] til Bryllupskost.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO ms. fol. 1803 h, s.575-576 Lovmann og Tor.

Merknad: Merknad i margen, s.575, og under oppskrifta delvis uleseleg.