[BIN: 1267]

Asbjørn og Liti Kjersti

Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Anne Lillegård, Eidsberg, Lårdal, Telemark .

1. Kungen å Asbjönn Snare
-Den vælborne mann -
dei drukke de bryllaup i Engelands skare
-Den stigjen tröa me 'kje uti. -
Ekstra opplysninger