[BIN: 1266]

Asbjørn og Liti Kjersti

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .

1. Kungen å herr Asbjönn Snare
-den vælborne mann -
drikke jol i Engelands skare
-Den stigjen trör me 'kje uti. -
2. Dei drikke jol i Engelands skare
dei hava so mykje om liti Kjersti å tala.
Ekstra opplysninger