[BIN: 1264]

Asbjørn og Liti Kjersti

Oppskrift 1857, slutten av 1850-åra av Sophus Bugge etter Gro Mjaugedal, Eidsberg, Lårdal, Telemark .

1. Kungen å Asbjönn Snare,
-Dæn vælborne Mann -
dei drakk Mjöen dæn klare1
Dæn stigjen trör eg 'kje uti2
1Anne Lillegaard: dei drukke de bryllaup i Engelands skare.
2A. L.: trøa me 'kji uti
Torbjörg Haugjen havde hört Efterslængen: Den stien trør meg ti (tí ?) uti.
2. "Vi du no Asbjönn min Mågjen vera,
så sko' eg deg liti Kjersti gjeva."
3. "Hott sko' eg mæ liti Kjersti gjera?
ho kann mine Klæi hverken sy eller skjera."
4. Liti Kjersti ho kann både skjera å sy
dei yppraste Klæi, som finnast i By."
5. Asbjönn reiser at næste By,
dær kauper han seg dæ Skarlagen ny.
6. Dær kauper han seg dæ skarlagen ny,
dæ sille liti Kjersti bå skjera å sy.
7. Ho la' dæn Saumen på Tilje,
ho skar i Rosur å Liljur.
8. Så sette ho seg på sin Sömmestol,
ho saumar imot dæn klare Sol.
9. "Krist give, jeg havde mig en trugjen Ven,
som kunna min Saumen bera fram!"
10. Te så talar dæn liten Smådreng:
"Eg sko' din Saumen bera fram."
11. Dær blei Gle'i å mykje Gama,
liti Kjersti å Asbjönn drakk Bryllaup isammen.
Ekstra opplysninger