[BIN: 1262]

Asbjørn og Liti Kjersti

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Tone Marsteinsdotter, Lårdal, Telemark .

1. Kungjen å herr Asbjönn Snare
-den vælborne mann -
drikke jol i Engelands skarer.
Den stigjen trør me 'kje uti
2. Dei drikke jol i Engelands skare,
dei hava so mykje om lide Kjend å tala.
Ekstra opplysninger