[BIN: 1260]

Asbjørn og Liti Kjersti

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Kungen å herr Asbjønn Snare
-den vælborne mann -
de drikke jul i Engeland skare
-Den stigjen trö me 'kje uti. -
2. Herr Asbjönn vi' du min mågjen vera
lite Kjerste min dotter ska eg deg gjeva.
3. Hot sko eg mæ lite Kjerste gjera
ho kann 'kje mi' klæi kvorkjen sy hell skjera.
4. Lite Kjerste ho kann bå(de) skjera å sy
fyr den ypparste rillar som bur i by.
5. Herr Asbjønn han rie ti næstar by
han kauper bå silkje å skarlak nytt.
6. Han kauper soks å skjæri
å sender æ lite Kjersti.
7. Lite K[jerste] ho spure si foss mor um rå
her æ' sendte meg ein saum'e igjår.
8. Höyr du lite Kjerste eg talar ti de
der blei sendte ein saum'e ti de.
9. Ho kasta den saumen på tunne
ho skar'en som ho kunna.
10. Ho kasta [den saumen på] tilje
ho skar en i roser og liljur.
11. L[ite] K[jerste] ho sette seg på sömmestol
ho sydde imot den klare sol.
12. De sette ho på hass ermekrans
han slær på gullhorpen, han bere gullband.
13. [De sette ho på hass] hære
herr Asbjönn mæ dragende svære.
14. De sette ho på hass brysti
h[err] Asb[jönn] sin kjæraste kysste.
15. Krist gjeve eg ha meg en fulltrugen ven
som kunna bera min saumen frem.
16. (Ti svara hennes liten smådreng)
eg si' bera din saumen frem
kjendte eg herr Asbjönn frå sine hommenn.
17. Herr A[sbjönn] æ kjend frå sine hommenn
han slær på gullhorpa, han bere gullband.
18. Å når du kjem i stoga inn
herr Asbjönn sit fremst i mannering.
19. Då en kom i stoga inn
herr Asbjönn sat fremst i mannering.
20. Höyrer du herr Asbjönn, eg talar ti deg
her æ saumen frå lite Kjerste - .
21. Han rekkte'n up å glåpte på
å Herre Krist signe hennes fingar små.
22. Der blei gle'i å mykjen gama
herr Asbjönn å lite Kjerste drakk bryllaup mæ sama.
23. [Der blei gle'i å] mykjen gnyr
[herr Asbjönn å lite Kjerste drakk bryllaup] i by.
Ekstra opplysninger