[BIN: 1258]

Møya som skar seg

Oppskrift udatert av Johannes Skar etter Torbjørn Olavson, Setesdal? Aust-Agder .

1. Skakilokk, Skakilokk! stidd din Dans!
-Ror ut ærlege Menn -
Toveli hev tapa sin Jomfru-Krans.
-Aa den Jomfru -
2. Eg stidder alli min Dansen for di
hu tapa den gamle fekk att'e ny.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Johs. Skar 15, s. 326. (Sjå: NFS. Johs. Skar I, s. 25.)

Merkn. Under oppskrifta står: Ette Torbjørn Olavsson e detti Vers av same Visa som: No lie de ti Jole - Ror ut ærlege Mend - i Vaakenklæi stend hu Tore. - Aa den Jomfru.