[BIN: 1258]

Møya som skar seg

Oppskrift udatert av Johannes Skar etter Torbjørn Olavson, Setesdal? Aust-Agder .

1. Skakilokk, Skakilokk! stidd din Dans!
-Ror ut ærlege Menn -
Toveli hev tapa sin Jomfru-Krans.
-Aa den Jomfru -
2. Eg stidder alli min Dansen for di
hu tapa den gamle fekk att'e ny.
Ekstra opplysninger