[BIN: 1255]

Møya som skar seg

Oppskrift 1880-åra av Johannes Skarukjent sanger, Bygland, Aust-Agder .

 No lie de ti Jole
-Ror ut ærlege Mænd -
i vaakenklæi stend'e hu Tore
-Aa den Jomfru -
Ekstra opplysninger