[BIN: 1252]

Møya som skar seg

Oppskrift udatert, av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Li her 'kji snart ti joleti
-du tærlege mann -
ti vokunne klæest de vene viv.
-Å den jomfru -
2. Ti vokunne klæest ho Tore
den greivedottere goe.
3. Ti vokunne klæest 'en Skakjilokk
den ypperste rillar i kungens flokk.
4. Skakjilokk ivi bori sprang
dei syllbudde knivanne o sliro rann.
5. Dei syllbudde knivanne o sliro rann
dei rann uti Torelites kvite hånd.
6. Torelite gjeng ette stetti
si sæle moere ho møtte.
7. "Eg helsar deg Torelite eg talar ti de
kvi renne der bloi ette ermo di?"
8. "Eg va meg upp i høgeloft
si reie upp sengje fyr morbroder min.
9. Dei syllbudde knivanne undi låg
dei skar meg i mi kvite hånd.
10. Dei skar meg uti dei finganne fem
eg syr alli gulli oftar mæ dem.
11. [Dei skar meg uti dei finganne] ni
[eg syr alli gulli oftar mæ] di.
12. Du tar inkji Torelite dylje fyr me
dei Skakjilokks knivanne hev skori deg.
13. Skakjilokk sto 'kji so langt derifrå
han sto då so neri at han lydde derpå.
14. "Eg ha tenkt du ha silt vurti mi frigda so go
men no sko du blive mitt egteblo".
15. Han tok 'æ Torelite 'pi sitt fang
han gav 'æ gullkrona å dronningens navn..
16. Der blei gle'i å mykje gama
Skakjelokk å Torelite drakk bryllaup isama.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS. S. Bugge 5, s. 266-267. (Reinskrift) ( = NFS. S. Bugge d, s. 225-227) Overskrift: Toreliti og Skakjilokk.

Merkn.: Strofe 3, linje 2: etter rillar står så udtalt og over står Jorunn sagde først kjempe; 10.1: over skar står skåre og over finganne: fingar; 10.2: etter dem står meddelt den; 14.1: over vurti står blivi.