[BIN: 1251]

Møya som skar seg

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Li her 'kje snart ti joleti
-Du tærlige mann -
ti vokunne klæest de vene viv.
-Å den jomfru -
2. Ti vokunne klæest ho Tore
den greivedottere goe.
3. Ti vokunne klæest en Skakjilokk
den yppaste riddar i kungens flokk.
4. Skakjilokk fram ivi bori sprang
dei syllbudde knivanne o sliro rann.
5. D[ei] s[yllbudde] k[nivanne] o s[liro] r[ann]
dei rann uti Torelites kvite hånd.
6. Torelite gjeng ette stetti
si sæle moere ho møtte.
7. Eg helsar deg Torelite eg talar ti de
kvi renne der bloi ette ermo di.
8. Eg va no meg uppi høgjeloft
si' reie upp sengji fyr morbroder min.
9. Dei syllbudde knivanne unde låg
dei skar meg i mi kvite hånd.
10. Dei skar meg uti dei finganne fem
eg syr alli gulli oftar mæ den.
11. Dei skåre meg [uti dei] fingar ni
[eg syr alli oftar gulli mæ] di.
12. Du tar inkje Torelite dylje fyr me
dei Skakjilokks knivanne hev skori deg.
13. Skakjilokk sto kje so langt derifrå
han sto då so ner at en lydde derpå.
14. Eg ha tenkt du ha silt blivi mi frigda so go
men no ska du blive mitt egteblo.
15. [Eg ha tenkt du ha silt blivi mi frigda so] snill
[men no ska du blive] mitt [egte] viv.
16. Han tok 'æ Torelite på sitt fang
han gav 'æ gullkrona å dronningens navn.
17. Der blei gle'i å mykje gama
Skakjelokk å Torelite drakk bryllaup i sama.
18. [Der blei gle'i å] store gnyr
[Skakjelokk å Torelite drakk bryllaup] i by.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge d, s. 225-227.

Merkn. Strofe 3, linje 1: over en står han; 3.2: over a i yppaste står er og kjempe er retta til riddar; mellom str. 5 og 6 står: d'æ bergjevon; 8.2: over i i sengji står e og over mor står moder; 9.2 og 10.1: over skar står skåre; 10.1: over uti dei finganne står i fingar; 12.1: over e i inkje står i og over me står meg; 13.2: over då står no og over en står han; 14.1: over blivi står vurti.