[BIN: 1250]

Møya som skar seg

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Bendik Felland, Skafså, Mo, Telemark .

1. Den ypperste svenn i kungens flokk
han rie næste han Skakjilokk.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge a, s. 251.

(Sjå: Reinskrift NFS. S. Bugge 5,8) Merkn. Under strofa står: Visen om Iver Lang? Som overskrift over reinskrifta står: Stump om "Skakjilokk", og under står Bendik vidste ikke om dette Vers hørte til visen om Iver Lang; mellom linjene står så sikkert.