[BIN: 1250]

Møya som skar seg

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Bendik Felland, Skafså, Mo, Telemark .

1. Den ypperste svenn i kungens flokk
han rie næste han Skakjilokk.
Ekstra opplysninger