[BIN: 1249]

Møya som skar seg

Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Hæge Årmoti, Mo, Telemark .

1. Toreliti sette sine ternur i ring
-Ro tærlige menn -
å sjov dansa Toreliti utta ikring.
-Å den jomfru -
2. Å fyre dansa Toreliti som ei brur
å ette gjenge dansen som ei jol.
3. Å Skakilokk ivi bori sprang
å syllbudde knivar o sliro rann.
4. Å syllbudde knivar o sliro rann
å av ne i Torelitis kvite hånd.
5. Å Toreliti stakk sine hendar i barm
å bloi dæ ut igjenom ermanne rann.
6. Så steig ho seg stett o stetti
si sæle moder ho møtte.
7. "Å høyrer du Toreliti dotte mi
kvi renne dæ bloi oto ermo di?"
8. "Eg va meg i høge loft
min broders sæng si eg reie upp.
9. Så breidde eg upp dei lakeni små
min broders svær dærunde låg".
10. "Hær stende du Toreliti lyge fe meg
d'æ Skakilokks knivar hev skori deg.
11. Å Skakilokk sto inki lenger ifrå
han sto så nere at han høyrde dærpå.
12. "Å takk hav du Toreliti som dulde mæ meg
så mykje røde gull gjeve eg deg".
13. Han tok hæna Toreliti på sitt kne
gav hæna gullkrona å festarfe.
14. Han tok hæna Toreliti på sitt fang
gav hæna gullkrona å drongingsnavn.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge I, 100-101. (Reinskrift) - Overskrift: Toreliti å Skakilokk.

Merkn. Over til h. for overskrifta står: Jfr. Skakalokk i visen om Ravnen og blakken meddelt af .. [Tone Vistadbakken, Mo i Telemark.]; strofe 1, omkv.: Jon Skålen havde hørt af Anne Bruhær rot-ærlige menn, tærlige: Hæge forstod ei dette; 6.2: kjære retta til sæle; 10.1: No retta til Hær; 11.1: inkji retta til inki og i lenger står r i parentes; i str. 13 og 14, 1.1 og 2 er hænar retta til hæna.