[BIN: 1248]

Møya som skar seg

Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Hæge Årmoti, Mo, Telemark .

1. Toreliti sette sine termur i ring
-Ro tærlige menn -
å sjov dansa Toreliti utta ikring.
-Å den jomfru. -
2. Å fyre dansa Toreliti som ei brur
å ette gjenge dansen som ei jol.
3. Å Skakjilokk ivi bori sprang
å syllbudde knivar o sliro rann.
4. Å S[kakjilokks] kn[ivar] o sliro rann
å av ne i Torelitis kvite hånd.
5. Å T[oreliti] stakk sine hendar i barm
å bloi de ut igjenom ermane rann.
6. Så steig ho seg stett o stetti
si kjære moder ho møtte.
7. Å høyrer du Toreliti dotte mi
kvi renne de bloi oto erme di.
8. Eg va meg i høge loft
mi broders seng si' eg reie upp.
9. Så breidde eg upp dei lakeni små
min broders svær derunde låg.
10. No stende du T[oreliti] lyge fy meg
d'æ Skakilokks knivar hev skori deg.
11. Å Sk[akjilokk] sto ikkji lenger ifrå
han sto så nere at han høyrde derpå.
12. Å takk hav du Toreliti som dulde mæ meg
så mykje røde gull gjeve eg deg.
13. Han tok henar T[oreliti] på sitt kne
gav henar gullkr[ona] å festarfe.
14. Han tok henar T[oreliti] på sitt fang
gav henar gullkr[ona] å dronnings navn.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge 1, 97-98.

Merkn. Strofe 10, 1.1: Så stende retta til No stende; 10.2: Skakjilokk står her utan j; 11.1: ikkji retta til inkje.