[BIN: 1247]

Kong Hans bryllup

Oppskrift udatert av L.M.Lindeman etter Marjit Olsdotter Traa, Sauland, Telemark .

1. Kong Hans han sidder paa Kjøbenhavn
han lader sit Lønnebrev skrive
saa skjikker han det til norden Juttenland
til Eirik Otterson at gjive
Dem fører ellev saa rike Jomfru til Danemark.
Ekstra opplysninger