[BIN: 1246]

Dronning Margrete

Oppskrift udatert av Moltke Moe etter ukjent sanger, uten lokalitet.

 Sophus Bugges spörsmål nr. 21 ( visen om Magrit Munkedeigja). Liv Bratterud har Kunnet visen.
Ekstra opplysninger