[BIN: 1243]

Dronning Margrete

Oppskrift udatert av H. Ross etter Magret Borgje, Moland, Fyresdal, Telemark.

1. De du kaddar meg Munkedeigja
de mone du paa meg ljuge
for eg hev' inki mæ Munkanne sovi
kon Nætanne fir 'aa tjuge.
I hente mig femten Alnir Vallmaal
jeg vi skjere den Herre en Hette
so fylgjer vi ham til Skaane By
aa lete1 Struten2 paasette.
1later
2Struta(r)

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS H. Ross 1-3, s. 17 overskrift Margret Munkedeigja