[BIN: 1240]

Fr£gvin Margreta

Oppskrift 1881 av Moltke Moe etter ukjent sanger, uten lokalitet .

 Dæ stend ei kjiste i nesi nor
den æ ivi mæ gulle klæd
no stænd hi i Vendebui
med nye nyklar læst.
Ekstra opplysninger