[BIN: 1237]

Herre Karl lever fredlaus

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Hæge Aarmoti, Mo, Telemark .

1. Den eine skoren fekk kungen på fot,
den are treiv han i hendi,
men då måtte han på skogjen røme,
fy here Kall måtte han renne.
-Men here kall å han' liver frelaus. -
2. Kungen talar ti sine1 drengjir,
han talar ti sveinar små:
"De sete han unge here Kall
alt uti de tårni blå!"
1( aab.)
(fruva Ingebjör)
3. "Höyr du, danske konungjen,
hot eg seie de:
eg bye fy here Kall, min festarmann,
bå gull å de liggendes fe."
4. "Nei gakk burt, fruva Ingjebjör,
den bøn kann du alli få;
du löyser inkje here Kall, din festarmann,
her oto de tårni blå.
5. Eg bye fyr hånom ein myllaredamm,
som sviv'e i femta gullkvennar,
låsanne dei æ' av røde gull
å myllunne löype i jönno."
6. "Nei sige"
" Eg bye fyr hånom so stort eitt syllstaup,
som stende på femta gullføtar,
der sviv'e inni ei liti syllkoks,
som hev gjengji i nie manns bøtar."
7. "Nei eg hev bo'i fy here Kall, min festarmann,
bå gull å peningar mange,
du sko' alli liva den herredag,
du sko' bli boen mei fy ein fangji2.
2[ "fan-ji"]
8. - - - -
- - - -
so sko eg lata ell å røde logji
leike ivi land å rikji.
9. Eg sko - - -
- - - - rikji,
de passar eg so liti på,
kven som leng'e av okkon sko' liva.
10. De va' danske konungjen,
han talar ti sveinar små,
di löyser 'en unge Herekall
alt oto de tårni blå!"
Ekstra opplysninger