[BIN: 1236]

Herre Karl lever fredlaus

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Hæge Aarmoti, Mo, Telemark .

1. Den eine skoren fekk kungen på fot,
den are treiv han i hendi,
men då måtte han på skogjen renne,
fy here Kall måtte han renne.
-Men here Kall å han liver frelaus. -
2. Kungen talar ti sine1 drengjir,
han talar ti sveinar små:
"Di sete han unge here Kall
alt uti de tårni blå!"
1[ aab. i ]
3. "Höyr du, danske konungjen,
hot eg seie de:
eg bye fy here Kall, min festarmann,
bå gull å de liggendes fe."
4. "Nei gakk burt, fruva Ingjebjör,
den bøn kann du alli få;
du löyser inkje here Kall, din festarmann,
her oto de tårni blå."
5. "Eg bye fy hånom ein myllaredamm,
som sviv'e i femta gullkvennar,
låsanne dei æ' av rødegull
å myllunne löype i jönno."
6. = 4.
7. " Eg bye fy hånom so stort eitt syllstaup,
som stende på femta gullføtar,
der sviv'e inni ei liti syllkoks,
som hev gjengji i nie manns bøtar."
8. = 4.
9. "Eg hev bo'i fy here Kall, min festarmann,
bå gull å peningar mange,
du sko' alli liva den herredag,
du sko' bli boen mei fy ein fangji2.
2[ "fan-ji"]
10. - - - -
- - - -
so sko' eg lata ell å røde logji
leike ivi land å rikji.
11. Eg sko' lata ell å røde logji
leika ivi land å rikji,
de passar eg so liti på,
kven som leng'e av okkon sko' liva."
12. De va' danske konungjen,
han talar ti sveinar små:
"Di löyser 'en unge here Kall
alt oto de tårni blå!"
Ekstra opplysninger