[BIN: 1234]

Herre Karl lever fredlaus

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjönnemyr, Mo, Telemark .

1. Sko' no 'en Herekall misse sitt liv
å eg ska' lysast av lande,
so sko' eg lata ellen å den raue logjen
ikringum lånde sende.
-Fyr Herekall å han liver frelaust. -
Ekstra opplysninger