[BIN: 1233]

Herre Karl lever fredlaus

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark.

 Sko no en1 Herekall misse sitt liv
å eg ska lysast av lande,
sko eg late ellen å den raue logjen
ikringum dei lånde sende.
-Fyr Herekall å han liver frelaust. -
1han

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge d, s. 223 Herekall liver frelaus