[BIN: 1232]

Herre Karl lever fredlaus

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Olav Syning, Mo, Telemark .

1. Så skjenkjer han hæna eitt liti syllstaup
de æ' ifrå Sælland sendt
uttapå æ' de mæ röde gull
å innapå æ de mæ kvite sylv rent.
-Here Kall å han liver frelaus -
Ekstra opplysninger